Algemene voorwaarden

OmniStock is lid van ICTWaarborg - Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden ICT Waarborg – B2B van toepassing. Deze voorwaarden zijn in september 2021 aangepast en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door ICTWaarborg.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

In deze versie van de algemene voorwaarden voor OmniStock/E-Cube B.V. zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op onze overeenkomsten.

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module F. Detachering
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Home Algemene voorwaarden